Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η υπηρεσία ενοικίασης φορολογικής έδρας δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει τους νέους, και όχι μόνο επιχειρηματίες, και τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να έχουν μία επαγγελματική έδρα στο προσωπικό τους χώρο.